child porn, fuck you google child porn, fuck you google child porn, fuck you google

Demire Hayat Veren Teknoloji
DUYURULAR
Yeni web sitemiz yayındadır.
KURUMSAL

Baştuğ Çelik

Türkiye’deki demir çelik sektörünün önemli ve vazgeçilmez noktalarından biri olan Hatay iline bağlı Dörtyol, Payas’ta bulunan aile şirketimiz, “Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.” 1991 yılında “Nurçelik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.” adı altında 250.000 ton/yıl kapasiteli çubuk demir haddehanesini kurarak faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye demir çelik sektörünün Payas cephesinde, piyasa yapıcılık rolünü ve yaklaşımını hiçbir zaman elden bırakmamayı ilke edinmiştir. 2006 yılı içinde gerçekleştirilen çeşitli yenileme ve iyileştirme yatırımlarıyla fabrika kapasitemiz 450.000 ton/yıl seviyesine çıkarılmıştır.

Firmamız, 2009 yılında, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına uygun bir sistem kurmuş ve dökümante etmiştir. Sistem uygulanmakta, sürekliliği sağlanmakta ve sürekli olarak iyileştirilmektedir.

VİZYONUMUZ

Doğaya saygı, insana saygı, emeğe saygı, kurum ve kuruluşlara saygılı olmak; kendi sektöründe hep en iyisini ve en yenisini üretmek ve paylaşmaktır.

MİSYONUMUZ

Kaliteli ürünlerimiz, sektördeki sürekliliğimiz ve insan kaynağımızın verimliliğiyle; müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve çevremize kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmaktır.

TARİHİMİZ

Türkiye’deki demir çelik sektörünün önemli ve vazgeçilmez noktalarından biri olan Hatay iline bağlı Dörtyol, Payas’ta bulunan aile şirketimiz, “Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.”

1991 yılında “Nurçelik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.” adı altında 250.000 ton/yıl kapasiteli çubuk demir haddehanesini kurarak faaliyetine başlamıştır.

Türkiye demir çelik sektörünün Payas cephesinde piyasa yapıcılık rolünü ve yaklaşımını hiçbir zaman elden bırakmamayı ilke edinmiştir.

2006 yılı içinde gerçekleştirilen çeşitli yenileme ve iyileştirme yatırımlarıyla fabrikamızın kapasitesi 450.000 ton/yıl seviyesine çıkmıştır.

KALİTE POLİTİKASI

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş., kalitesini ulusal ve uluslararası, yasal şartlarda, standartlar ve müşterilerinin isteklerine uygun olarak belirler ve gerçekleştirir. Müşteri memnuniyeti en önemli kriterdir. Kalite, çalışanları, yöneticileri, ürünü ve üretimiyle bir kültürdür. Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş., ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni kendisine kılavuz edindiği bir kalite yönetimi kurmuş ve uygulamaktadır. Bu sistemi sürekli canlı tutar, yaşatır ve iyileştirir.

SOSYAL SORUMLULUK

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. Sosyal Sorumluluk

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş., çevreye ve insanlara saygıyla yaklaşan sosyal odaklı bir şirkettir. Çalışanlarımız için sağlık ve iş güvenliği alanındaki tüm kanuni gereklerin uygulanması, çalışanların gelişimi ve eğitimi için imkanların oluşturulması, üretim sürecimizden kaynaklanan çevre etkilerinin minimuma indirilmesi için tedbirlerin hayata geçirilmesi, doğal kaynaklar ve enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve atıkların geri dönüşümü hususunda projelerin hayata geçirilmesi, Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.’nin öncelikli sosyal görevleri arasındadır.

Sürdürülebilir etkiler yaratmak için destek verdiğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına, toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz.

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş., yıllardır destek vermekten gurur duyduğu; eğitim, spor, kültür ve sanat alanındaki projelere katkı sağlamaya önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

BAŞTUĞ ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

 

 1. İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak,
 2. Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,
 3. Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili)
 4. Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,
 5. Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dâhil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dâhil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dâhil) gelen talepleri yanıtlamak,
 6. Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilâtlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
 7. Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,
 8. Memnuniyet anketleri de dâhil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,
 9. Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,
 10. Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

 

 1. Kişisel Verileriniz, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir;
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ.

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ.

Kişisel verilerinizin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler ile kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.bastugçelik.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Özerli Mah. Alparslan Türkeş Bulv.No:359/2 Dörtyol HATAY adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu muhasebe@bastuggroup.com adresine iletebilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSU.

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası - 9091

Özerli Mah. Alparslan Türkeş Bulv.No:359/2 Dörtyol HATAY

http://www.bastugcelik.com.tr/

© 2014 Baştuğ Çelik
x